Podpoř mimozemšťany


Podpora mimozemšťanů - Toto je účet pro zasílání darů.

Transparentní účet: 6475956003/5500

Pokud jste se rozhodli věnovat nám finanční dar, musí být podle právních předpisů splněny níže uvedené náležitosti, jinak bychom museli dar vrátit!

1. Na platebním příkazu do zprávy pro příjemce je nutné uvést "OBEC nebo MĚSTO" trvalého bydliště a slovo: "DAR" a Vaše datum narození.

2. Jako variabilní symbol použijte Vaše datum narození (ne rodné číslo) ve formátu DDMMRRRR.

Když nám zašlete částku vyšší než 1000 Kč, prosíme o vyplnění darovací smlouvy. Vyplněnou a podepsanou ji oskenujte nebo vyfoťte, (např. mobilním telefonem), a čitelnou pošlete na e-mailovou adresu:

mimozemstani.eu@post.cz

Případně ji můžete předat osobně.

  • DAROVACÍ SMLOUVA – finanční dary od fyzické osoby - kontaktujte nás, tiskopis smlouvy obratem zašleme.
  • DAROVACÍ SMLOUVA – finanční dary od společnosti - kontaktujte nás, tiskopis smlouvy obratem zašleme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Děkujeme Vám za finanční dary